95 KODAS | Vairuotojų kvalifikacijos kursai | ARV-Auto

Periodinis mokymas kroviniams vežti

  • 95 Pagal 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/59/EB „Dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos tobulinimo“ visų Europos Sąjungos šalių būsimiems profesionaliems vairuotojams ir norintiems vežti krovinius ir keleivius komerciniais tikslais, privalu įgyti „95 kodą“.

Vairuotojai, įgiję C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2009 m. rugsėjo 10 d. turi išklausyti kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą ir įgyti kvalifikacijos periodinį tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo 10 d.

Taip pat vairuotojai kurie jau yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją privalo ją periodiškai atnaujinti: per kiekvieną penkerių metų laikotarpį išklausyti ne mažiau kaip 35 mokymo valandų apimties kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą. Yra galimybė šį kursą skaidyti dalimis po vieną dieną penkerių metų laikotarpyje.

Apie profesinį mokymą:

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2003 m. liepos 15 d. priimtą direktyvą 2003/59/EB C1, C1E, C, ir CE kategorijų transporto priemonių (krovininių automobilių) vairuotojai, vežantys krovinius komerciniais reisais, ir kurių transporto priemonių didžiausias leistinas greitis didesnis nei 45 km/h, nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. privalo turėti pradinės profesinės kvalifikacijos pažymėjimą, o D1, D1E, D, ir DE kategorijų transporto priemonių (autobusų) vairuotojai, vežantys keleivius komerciniais reisais, ir kurių transporto priemonių didžiausias leistinas greitis didesnis nei 45 km/h, šį pažymėjimą turi turėti jau nuo 2008 m. rugsėjo 10 d.

Vairuotojai įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius ar keleivius komerciniais reisais gali nuo 18 metų.*

Pradinės profesinės kvalifikacijos mokymą sudaro teorinė ir praktinė dalys.

Mokymo metu besimokantieji išmoks racionalaus bei saugaus važiavimo taisyklių, optimaliai naudoti degalus, susipažins su reglamentų, susijusių su kelių transporto priemonių eismu, taikymu, gebės teisingai ir tvarkingai pakrauti bei tvirtinti krovinius ar bendrauti su keleiviais, įgys sveikos gyvensenos, transporto paslaugų ir logistikos žinių, susipažins su taisyklėmis, kurių privaloma laikytis vežant krovinius ar keleivius ir kasdienio ar kito poilsio metu. Taip pat praktiškai atliks krovinių tvirtinimą ar būtiną autobuso aptarnavimą prieš reisą bei krovininio automobilio ar autobuso valdymą ekstremaliose situacijose.

Asmenims, įsisavinusiems šią (šias) programą (-as) bei išlaikiusiems egzaminą (-us) išduodamas kvalifikacijos pažymėjimas, patvirtinantis vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius arba keleivius komerciniais tikslais.

C1, C1E, C, ir CE ar D1, D1E, D, ir DE kategorijų transporto priemonių vairuotojai, vežantys krovinius ar keleivius komerciniais reisais, ir kurių transporto priemonių didžiausias leistinas greitis didesnis nei 45 km/h kas penkerius metus privalo tobulinti savo kvalifikaciją ir įgyti profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimą.

Tobulinti savo kvalifikaciją pagal šias programas gali įvairaus amžiaus vairuotojai, turintys transporto priemonių kroviniams vežti pradinės kvalifikacijos pažymėjimą arba iki 2009 m. rugsėjo 10 d. įgyję teisę vairuoti C1 arba C kategorijų transporto priemones, taip pat turintys transporto priemonių keleiviams vežti pradinės kvalifikacijos pažymėjimą arba iki 2008 m. rugsėjo 10 d. įgiję teisę vairuoti D1 arba D kategorijų transporto priemones.

Vairuotojams, sėkmingai įsisavinusiems šias programas, nustatyta tvarka išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis, kad vairuotojas tobulino profesinę kvalifikaciją vežti krovinius ar keleivius komerciniais tikslais.

* Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti motorines transporto priemones, jų junginius su priekabomis ir galima išduoti vairuotojo pažymėjimus:

C1 kategorija – 18 metų;

C1E kategorija – 18 metų;

C kategorija – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius;

CE kategorija – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius;

D1 kategorija – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius;

D1E kategorija – 21 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius;

D kategorija – 24 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius;

DE kategorija – 24 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius;