ADR kursai - pavojingus krovinius vežantiems vairuotojams.

 • 95 ADR kursai - pavojingus krovinius vežantiems vairuotojams (A1, A2, A3, A4 kategorijoms).
 • Būtina turėti B kat.
 • Kurso trukmė:
  A1 – 3 mokymų dienos
  A2, A3, A4 – 2 mokymų dienos
 • Atvykstant į kursus su savimi turėti:
  • Asmens dokumetą
  • Vairuotojo pažymėjimą
  • Norint pratęsti - ADR pažymėjimą.
 • Egzaminų informacija - nuoroda čia.

A1 Kategorija - Pagrindinis mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti. Vairuotojai, turintys A1 pažymėjimą turi teisę vežti pavojingus krovinius ne cisternose, išskyrus 1 ir 7 klasės, taip pat stacionariosiomis cisternomis, kurių talpa neviršija 1000 litrų, kilnojamosiomis ir konteinerinėmis cisternomis, kurių talpa neviršija 3000 litrų.

A2 Kategorija - Specializuotas mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti cisternomis. Vairuotojai, turintys A2 pažymėjimą turi teisę vežti pavojingus krovinius stacionariosiomis cisternomis, kurių talpa viršija 1000 litrų, kilnojamosiomis ir konteinerinėmis cisternomis, kurių talpa viršija 3000 litrų.

A3 Kategorija - Specializuotas mokymo kursas 1-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti. Vairuotojai, turintys A3 pažymėjimą turi teisę vežti pirotechniką, sprogstamąsias medžiagas ir gaminius.

A4 Kategorija - Specializuotas mokymo kursas 7-os klasės pavojingiesiems kroviniams vežti.

Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojingus krovinius gali būti asmuo:
 • ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus
 • turėti ne žemesnės kaip B kategorijos vairuotojo pažymėjimą
 • išklausęs pagrindinį mokymo kursą (A1 kursas) ir jei reikia papildomai, specializuotą (-us) mokymo kursą (-us) (A2, A3, A4)
 • nustatyta tvarka išlaikęs egzaminą (-us) Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos.

Pažymėjimas galioja 5 metus nuo jo išdavimo datos. Pažymėjimo galiojimas pratęsiamas 5 metams nuo ankstesnio galiojimo laikotarpio pabaigos datos, jeigu jo savininkas per vienus metus iki šios datos išlaiko egzaminą.

ADR kursai vairuotojams skirstomi į keturias kategorijas:

Kat. Aprašymas Trukmė
A1 pagrindinis mokymo kursas pavojingiesiems kroviniams vežti bendrosios paskirties transporto priemonėmis 3 mokymų dienos
A2 specializuotas mokymo kursas pavojinguosius krovinius vežti cisternomis ir konteinerinėmis cisternomis. 2 mokymų dienos
A3 specializuotas mokymo kursas vežti sprogstamosiosms (1-osios klasės) medžiagoms ir gaminiams vežti. 2 mokymų dienos
A4 specializuotas mokymo kursas, skirtas radioaktyvių (7-osios klasės) krovinių gabenimui. 2 mokymų dienos

Ateinant mokytis, su savimi turėti šiuos dokumentus:

 • Asmens dokumetą
 • Vairuotojo pažymėjimą
 • Norint pratęsti - pateikti jau turimą ADR pažymėjimą.

Artimiausios mokymo datos:

Mokymo tipas Paskaitų data, laikas, vieta
ADR mokymai2023-02-14 - 17:00
Jono Dailidės g. 10 Marijampolė

2023-02-14 - 17:00
A.Mickevičiaus g. 52 Kaunas


Išsamesnė informacija: el. paštu info@arv-auto.lt arba Tel. (8 37) 424 000 arba Mob. 8 688 71963

 • Aprūpiname specialia literatūra.
 • Įdomios paskaitos.
 • Aukštas išlaikomumas.
 • Galima mokytis likus vieneriems metams iki turimo pažymėjimo galiojimo pabaigos, o likęs galiojimo laikas bus pridėtas prie naujo pažymėjimo galiojimo laiko.
 • Mokome su naujausia kompiuterine programa.
Artimiausią vairavimo pamoką galime pasiūlyti:
B kat. nuo 2023-02-09 Kaune
B kat. nuo 2023-02-10 Marijampolėje
B kat. nuo 2023-02-10 Alytuje
B kat. nuo 2023-02-10 Vilniuje
B kat. (automat.) nuo 2023-02-13 Vilniuje
B kat. (automat.) nuo 2023-02-13 Alytuje
B kat. (automat.) nuo 2023-02-09 Kaune
B kat. (automat.) nuo 2023-02-13 Marijampolėje
C, CE kat. nuo 2023-02-15 Vilniuje
C, CE kat. nuo 2023-02-15 Kaune
C, CE kat. nuo 2023-02-15 Alytuje
C, CE kat. nuo 2023-02-15 Marijampolėje