ARVTestai.lt prisijungimo aprašymas

arvtestai.lt - testavimo priemonė visiems įrenginiams

Dabar dar geresnė ARV Testų versija:

 • Prieinama visiems įrenginiams - įskaitant ir Apple gaminius
 • Patogus ir lengvas valdymas
 • Atitinkantys VĮ „Regitra“ teorijos egzamino klausimus
 • Lietuvių, rusų ir anglų kalbos vertimai
 • Atnaujinti ir papildyti naujais klausimais
 • Garantuos tinkamą pasiruošimą teorijos egzaminui
1. Naršyklėje įveskite - arvtestai.lt. Pasirinkite norimą vartotojo sąsajos kalbą.
Paleidimas
2. Prisijungiame su Facebook arba Google paskyra.
Paleidimas
3. Pasirenkame norimus testus.
Paleidimas
4. Teisingai užpildykite registracijos formos duomenis. Naudokite lietuviškus simbolius.
Paleidimas
5. Pateikta registracija tikrinama.
Paleidimas
6. Testai aktyvuoti - sėkmingo mokymosi.
Paleidimas

Now an even better version of ARVTESTAI.lt:

 • Available for all devices - including Apple products.
 • Convenient and easy management.
 • Corresponding to the theory exam questions of "REGITRA".
 • Lithuanian, Russian and English translations.
 • Update and supplement with new questions.
 • It will guarantee proper preparation for the theory exam.
1. Enter - arvtestai.lt in the browser. Select the desired user interface language.
Paleidimas
2. Sign in with a Facebook or Google account.
Paleidimas
3. Select the tests you want.
Paleidimas
4. Fill in the details of the registration form correctly. Use Latin characters.
Paleidimas
5. The submitted registration is being verified.
Paleidimas
6. Tests are activated - successful learning.
Paleidimas

Теперь еще лучшая версия тестов ARVTESTAI.LT:

 • Доступно для всех устройств, включая продукты Apple.
 • Удобное и простое управление.
 • Соответствующие экзаменационные вопросы по теории "REGITRA".
 • Литовский, русский и английский переводы.
 • Обновление и дополнение новыми вопросами.
 • Это гарантирует правильную подготовку к теоретическому экзамену.
1. Введите - arvtestai.lt в браузере. Выберите нужный язык пользовательского интерфейса.
Paleidimas
2. Войдите с помощью учетной записи Facebook или Google.
Paleidimas
2. Выберите нужные тесты.
Paleidimas
3. Правильно заполните данные регистрационной формы. Используйте латинские символы.
Paleidimas
4. Представленная регистрация проверяется.
Paleidimas
5. Тесты активированы - успешное обучение.
Paleidimas

Nepavyksta prisijungti ar turite pastebėjimų?

El. paštas: gediminas [ETA] arv-auto.lt

Tel. +370 37 424 000, +370 37 313 131