HIDROMANIPULIATORIŲ kursai | ARV-Auto

KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIAUS MOKYMO PROGRAMA


KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIAUS MOKYMO PROGRAMA - vykdomi pagal Švietimo mokslo ir sporto ministerijos patvirtintą „Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus“ modulinę profesinio mokymo programą Nr. T32104108

Pabaigus mokymą įgyjamos reikiamos kompetencijos ir teisė valdyti krovimo kraną (hidromanipuliatorių), vykdyti pakrovimo, iškrovimo ir montavimo darbus krovimo kranu (hidromanipuliatoriumi).

Dėl kitų mokymosi sąlygų ar visos kvalifikacijos įgyjimo:

Tel. 8 616 47507