ADR kursai - pavojingus krovinius vežantiems vairuotojams.

 • 95 ADR kursus - pavojingų krovinių saugos specialistams, užtikrinantiems pavojingų krovinių vežimo saugą (M, M1, M2, M3, M4, M5).
 • Būtina turėti B kat.
 • Kurso trukmė:
  M : 7 mokymų dienos
  M1-M5 : 4 mokymų dienos
 • Atvykstant į kursus su savimi turėti:
  • Asmens dokumetą
  • Vairuotojo pažymėjimą
  • Norint pratęsti - pateikti jau turimą ADR pažymėjimą.
 • Egzaminų informacija - nuoroda čia.

Visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu,jų pakrovimu ir/ar iškrovimu bei laikinu sandėliavimu, turi būti paskirtas pavojingų krovinių vežimo automobilių transporto saugos specialistas. Kursai skirti mokyti įmonių vadovus ar jų skiriamus saugos specialistus transportu saugą, siekiant sumažinti keliamą pavojų žmonėms, aplinkai, laikytis šią tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Pavojingų krovinių saugos specialistu, gali būti asmuo:

 • Neturintis jokio vairuotojo pažymėjimo;
 • Būtinas ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip jam lygiavertis);
 • Išlaikęs egzaminą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos;

Pažymėjimas galioja 5 metus nuo jo išdavimo datos. Pažymėjimo galiojimas pratęsiamas 5 metams nuo ankstesnio galiojimo laikotarpio pabaigos datos, jeigu jo savininkas per vienus metus iki šios datos išlaiko egzaminą.

Pavojingų krovinių vežimo (ADR) kelių transportu saugos specialistų mokymo kursai skirstomi:

Kurso kodas Pavadinimas Trukmė
M Visų klasių pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugai užtikrinti 2 sav.
M1 1 klasės pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugai užtikrinti 2 sav.
M2 2 klasės pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugai užtikrinti 2 sav.
M3 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugai užtikrinti 2 sav.
M4 žinių atnaujinimas 7 klasės pavojingų krovinių vežimo automobilių transportu saugai užtikrinti 2 sav.
M5 Pavojingų krovinių, kurių JT numeriai 1202, 1203, 1223 vežimo automobilių transportu saugai užtikrinti 2 sav.

Ateinant mokytis, su savimi turėti šiuos dokumentus:

 • Asmens dokumetą
 • Aukštojo mokslo diplomas
 • Norint pratęsti - pateikti jau turimą ADR pažymėjimą.

Artimiausios mokymo datos:

Mokymo tipas Paskaitų data, laikas, vieta
ADR mokymai2023-02-14 - 17:00
Jono Dailidės g. 10 Marijampolė

2023-02-14 - 17:00
A.Mickevičiaus g. 52 Kaunas


Išsamesnė informacija: el. paštu info@arv-auto.lt arba Tel. (8 37) 424 000 arba Mob. 8 688 71963

 • Aprūpiname specialia literatūra.
 • Įdomios paskaitos.
 • Aukštas išlaikomumas.
 • Galima mokytis likus vieneriems metams iki turimo pažymėjimo galiojimo pabaigos, o likęs galiojimo laikas bus pridėtas prie naujo pažymėjimo galiojimo laiko.
 • Mokome su naujausia kompiuterine programa.
Artimiausią vairavimo pamoką galime pasiūlyti:
B kat. nuo 2023-02-08 Kaune
B kat. nuo 2023-02-10 Marijampolėje
B kat. nuo 2023-02-10 Alytuje
B kat. nuo 2023-02-10 Vilniuje
B kat. (automat.) nuo 2023-02-13 Vilniuje
B kat. (automat.) nuo 2023-02-13 Alytuje
B kat. (automat.) nuo 2023-02-08 Kaune
B kat. (automat.) nuo 2023-02-13 Marijampolėje
C, CE kat. nuo 2023-02-15 Vilniuje
C, CE kat. nuo 2023-02-15 Kaune
C, CE kat. nuo 2023-02-15 Alytuje
C, CE kat. nuo 2023-02-15 Marijampolėje