Vairuotojų mokymo centras | arv-auto.lt

Mokymo temos

Temos Nr. Tema Minimali temos apimtis
val. km
T-1 Pasirengimas važiuoti, važiavimo pradžia 1 12
T-2 Manevravimas aikštelėje 1 12
T-3 Vairavimo įgūdžių aikštelėje tobulinimas 1 12
T-4 Mokymas vairuoti nejudraus eismo keliais 1 14
T-5 Mokymas vairuoti judraus eismo keliais 2 25
T-6 Specifinio vairavimo mokymas 1 14
T-7 Vairavimas negyvenviečių keliais 2 35
T-8 Saugus ir ekonomiškas vairavimas 2 26
T-9 Vairavimo įgūdžių tobulinimas 1 14
T-10 Vairavimo įgūdžių patikrinimas 1 14

Papildomai pasirenkamos (PP) vairavimo gebėjimus ir įgūdžius papildančios ar juos sustiprinančios temos

Temos Nr. Tema Minimali temos apimtis
val. km
PP01 Automobilo techninės būklės vertinimas 1 -
PP02 Vairavimas įkalnėmis 2 ~33
PP03 Vairavimas žvyrkeliais 2 ~35
PP04 Vairavimas naktį 2 ~26
PP05 Mokymas lenkti 2 ~38
PP06 Vairavimas automagistralėje 2 ~42
PP07 Mokymas vilkti 2 ~25
PP08 Pavojingų eismo situacijų vertinimas 1 -